X
تبلیغات
هویت من..؟؟

هویت من..؟؟

این وبلاگ برای "عرب های تازی" ممنوع است!!

یه دردودل کوچیک ولی بزرگ

هدف ازطراحی این وبلاگ برداشتن نقاب از چهره و ریای ملایان نیست زیرا برخی از راد مردان فرهنگ وادب ایران زمین درگذشته گامهایی در این جهت برداشتن یاازسوی دیگر32سال حکومت ملایان درایران خودسرشت واپسگراوخائن انهارابرای تمام اهداف اجتماعی درایران روبازکرده است.هدف ازطراحی این وبلاگ بازشکافی تئوری شیعه گری وافسانه ستم دینی هایی است که به عنوان دین ومذهب وفرهنگ نسبت به مردم کشورمامرتکب شده اند.

باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینمان بایدهمیشه به دنبال نوری باشیم نوری برای رهایی سرزمینمان از چنگال اجنبیان ، چه بلای وهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی.

حالابیایید بشینیم واسه یک دقیقه هم که شده به این فکرکنیم که "ماکی هستیم؟" یا "اجداد ماچه کسانی بودند؟" یااصلا "تاریخ ماچیه؟ چه بلایی سرتاربخ ما اومده؟" میگن "حرفی که ازدل زده میشه به دل میشینه" حالا اگرحرفم به دلت نشست ازهمین حالاکلید"هویت یابی" روبزن


+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/07/20ساعت 13:31  توسط سوشیانت  | 

 

 

ازپارس تا دماوند از کاوه تا سیاوش
از غیرت تهمتن تا اقتدار آرش
میراث توست کوروش تاریخ سرخ این خاک
ای از تبار خورشید ای آسمونی پاک
ای تکسوار دوران، قدیس آریایی
ای یادگار زرتشت، اسطوره رهایی
با تو شکوه ایران حک شد رو لوح تاریخ
ای کوروش بزرگم من به تو قول میدم
فریاد صلح باشم تو این هراس مبهم

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/07/29ساعت 13:45  توسط سوشیانت  | 

بدون شرح!!!!!

۱۴/۵/۹۲

تاریخ عکسو میگم...

وقتی پام رسید به خاک مقدس دیگه طاقت نیاوردم و جلوی چشم همه بدون در نظر گرفتن طرز فکر اطرافیان از زنجیرها پریدم اونور و سجده کردم و دوستمم فوری عکسو گرفت.جالبه این اقاهه هم حالا نمیدونم انگشت اتهام یا چیز دیگه به سمتم دراز کرده ولی مهم نیست.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/05/23ساعت 15:44  توسط سوشیانت  | 

کوروش بزرگ و محمد ابن عبدلله

" شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میشود،گورکن گمنامیست که دل به دفن دانایی بسته است."


درجهان فرمان کوروش اولین منشوربود

سر به تعظیمش فراتربابل وآشور بود

سینه ی اسپارت را تاقلب یونان چاک کرد

پشت بخت النصر را ساییده وبرخاک کرد

ماازاسلاف همان خونیم واز آن ریشه ایم

پاسدار نام نیک پارس تاهمیشه ایم

"کورش پادشاه آزاده ای بود که به سبب آزادمنشی و ارزشهای والای انسانی ورفتار بشر دوستانه اش باملتهای مغلوب،به او عنوان پیامبری دادند و اگرچه حتی کتاب تورات اورا پیامبر ومسیح خدا خواند ولی وی هیچ گاه این عنوان را به خود نسبت نداد."

بعداز ماهها کلانجار باخودم بلاخره تصمیم گرفتم شمارا از وجود کتابی بهره مند کنم که دوست عزیز وگرامی ام با معرفی این کتاب به من باعث شد راه بهتر رسیدن به هویتم را رقم بزنم و باعث بشه سرم رو بالا بگیرم و بلند فریاد بزنم "من یه ایـــــــــــرانیم" وازشمابخوام با روحیه ی ایرانیتون بامن همصدا بشین!

واما هدفم مقایسه ی بین یک پادشاه ایرانی (کوروش بزرگ) ویک پیامبر عربی(محمد بن عبدالله) به منظور ژرف نگری در دگرگونیها یی است که حمله ی عرب تازی به ایران ومذهب آنها درکشور ما بوجود اورد را زیرو رو کنم!

+ نوشته شده در  شنبه 1391/07/08ساعت 11:25  توسط سوشیانت  | 

به یزدان که هرگز نبیند بهشت *** هرآن کس ندارد ره زردهشت

بگیرید یکسر ره زردهشت ***  به سوی بت چین برارید پشت  

    سوی گنبد اذر آرید روی  *** به فرمان پیغمبر راستگو            

 چویک چندگاهی برامد براین *** درختی پدید آمد اندر زمین           

از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ *** درختی گشت بیخ بسیار شاخ        

همه برگ او پند وبارش خرد *** کسی کزچنو برخورد کی مرد      

خجسته پی ونام او زردتشت *** که اهریمن بدکنش را بکشت          

به شاه جهان گفت پیغمبرم *** تورا سوی یزدان همی رهبرم      

  

زَرتُشت یا زَردُشت پیامبر ایران باستان بود که  مزدیسنا را بنیان گذاشت.وی همچنین سراینده گات ها، کهن‌ترین بخش اوستا می‌باشد.زرتشت را گاهی یک مصلح اجتماعی یا یک معلم اخلاق‌گرا نیز عنوان کرده‌اند. زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست اما گمانه‌زنی‌ها و اسناد، زمانی بین ۶۰۰۰ تا ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را برای او پیش‌بینی کرده‌اند و وی را به مناطق مختلفی مانند ری،آذربایجان،خوارزم و سیستان نسبت داده‌اند.تعلمیات زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آئین مزدیسنای کنونی که نزدیک به پنج قرن دین رسمی ایران نیز بوده‌است را پدید آورد. نام زرتشت در فهرست یکصد نفرهٔ انسان‌های تاثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده‌است قرار دارد.دین زرتشت امروزه حدود دویست هزار تن پیرو درایران،هند و برخی نقاط دیگر جهان دارد.

 

تصویری خیالی از زرتشت (در عقب تصویر) وبطلمیوس در جلو. نقاشی از رافائل، مکتب آتن، پیرامون ۱۵۱۰ میلادی

به‌نام آن‌كه در شانش كتاب است                                               
                       چــراغ راه ديـنــش آفتــاب اســت
مـــهيـــن دســتور دربــار خـدايـي                                            
                        شــــــرف بخــش نـــژاد آريــــايـي
دوتا گــــرديده چـــرخ پيـر را پشت                                          
                        پي پـــوزش بـه پيـش نام زرتشـت
بــه زيــر سـايـه نـامــش تــوانـــي                                          
                        رسـيد از نــو بـه دور باســتانــــي
ز هــاتف بشــنود هر كس پيامش                                            
                         چو عـارف جان كند قربـان نامــش
شـفق چون سر زند هر بامـدادش                                            
                       پي تـــعظيم خـور، شــادم بيـادش
چومن‌ گر‌دوست‌داري‌كشور‌خويش                                           
                       ستايــش بايــدت پيـغمبر خويــش
بــه ايمــــاني ره بيــگانــه جويــي                                            
                        رها كن، تا بــه كي بــي آبـــرويي
 به قرن بيـست گـــــر در بنــد آيي                                             
                       همان به، ديـن بـــهدينان گـــرايي
به‌چشم عقل، آن‌دين‌را فروغ‌است                                            
                         كه خود بنيـان كن ديـو دورغ است
چون دين كردارش و گـفتـار و پندار                                         
                         نـكو شـد بـهـتر از يـك ديــن پــندار
در آتشـــكده دل بر تــــو بــاز است                                         
                          درآ كاين خانه سـوز و گــداز اسـت
هر آن دل كـه نباشـد شعـلـه‌افروز                                           
                        به حال ملك و ملت نيست دلـسوز
در اين آتــش اگـــر مامــن گزيــنـي                                         
                        گلستـان چـون خليل، ايران ببيني
دراين‌كشورچو‌شد‌اين‌شعله‌خاموش                                           
                         فتـــادي ديگ مــليت هـم از جوش
تو را اين آتش اسباب نجــات است                                          
                          در اين آتش، نهان آب حيـات است
چنان يكسـر سراپاي مرا سـوخـت                                          
                            كه بايد ســـوختن را از مـن آموخت
اگرچه ازمن به‌جز‌خاكستري‌نيست                                         
                          براي گــرمي يك قرن كافي اسـت
چو انــدر خاك خــفتم زود يــا ديـــر                                        
                          تواني‌‌‌‌‌‌‌‌جست از‌آن‌خاكستـر، اكسير
بـه دنيـا بس همــين يك افتـــخـارم                                          
                             كــه يـــك ايــــرانـــــي والاتبـ‌‌ـــــارم
به خون دل نيم زين زيسـت، شادم                                          
                             كه زردشتـــي بـــود خــون و نـژادم
در دل باز چــــون گـــوش تـــو و راه                                       
                            بــــود مســـدود، بـايد قصـه كـوتــاه 
 كنونت نيـست چون گوش شـنفتن                                             
                         مـرا هـــم گفتـــه‌هـا بـايـد نـهفــتن
بسي اســـرار در دل مانده مسـتور                                          
                            كـــه بـي تـرديد بـايســتي بـرم گور

 

جملات حکیمانه وپندآموز از حضرت زرتشت:

 

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

چالاک باش تا هوشیار باشی .

زرتشت

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.   زرتشت

 رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.  زرتشت

 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر.  زرتشت

کسی را فریب مده تا دردمندنشوی. زرتشت

 با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی. زرتشت

+ نوشته شده در  جمعه 1390/08/20ساعت 12:33  توسط سوشیانت  | 

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است.

به نظر شمااین سخن ازکی میتونه باشه؟؟؟؟

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است

به نظرمن باخوندن این جمله باید اروم واز روی شرمندگی شروع به بستن پنجره این وبلاگ کنی چون عرق روی پیشونیمون انقدرزیادمیشه که پاک کردنش یه سپاه روبه زحمت میندازه

بعضی موقعها پیش خودم میگم اگراجدادمازنده بودن ومیدیدن چه بلایی سرکشورشون ومردمشون اومده همه ی مارو ازدم تیغ شمشیرشون میگذروندن 

اری...  "غم قفس به کنار انچه عقاب را پیر میکند پرواز زاغ بی سروپاست "

!!ای خواهر و ای برادر

!! ای ایرانیان عشق وطن

مااین سرزمین ایران، یادگار کوروش بزرگ را مدیون پادشاهی هستیم که به گفته ی خودش

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

 

"زندگینامه"نادرشاه افشار

نادرقلی ملقب به تهماسب‌قلی خان و نادر شاه ازایل افشار خراسان بود که به پادشاهی ایران رسید و بنیانگذار دودمان افشاریه شد. او دوازده سال (از۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶) بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهرمشهد بود.او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانیها و روسیه از ایران و تجدید استقلال این کشور و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او، اسباب شهرتش گشته است. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق» و «ناپلئون ایران» داده‌اند.


 

نقاشی‌ از نادر شاه،که از روی خودش کشیده شده و در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت درلندن است.
 
 
شمشیر جواهرنشان نادر بخش کوچکی از جواهرات نادر که اکنون قسمتی از جواهرات بانک مرکزی ایران است.
 
 
؟؟؟؟؟...
به نظرشمااگه نادر شاه میدونست یه روزی قضیه ی ۳۰۰۰میلیارد و.... پیش میاد بازم این همه ثروت برای ماباقی میذاشت؟؟
 
سخنان میهن پرستانه ی نادرشاه:
 

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند .

نادر شاه افشار

 

سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام . نادر شاه افشار

 

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم .

نادر شاه افشار

 

باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم همیشه به دنبال نوری بودم نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ .      نادر شاه افشار

 

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است .     نادر شاه افشار

 

اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید .      نادر شاه افشار

 

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود .      نادر شاه افشار

 

وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادی اشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند .و آنان خواهند آموخت آزادی اشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند .    نادر شاه افشار

 

هر سربازی که بر زمین می افتد و روح اش به آسمان پر می کشد نادر می میرد و به گور سیاه می رود نادر به آسمان نمی رود نادر آسمان را برای سربازانش می خواهد و خود بدبختی و سیاهی را ، او همه این فشارها را برای ظهور ایران بزرگ به جان می خرد پیشرفت و اقتدار ایران تنها عاملی است که فریاد حمله را از گلوی غمگینم بدر می آورد و مرا بی مهابا به قلب سپاه دشمن می راند …    نادر شاه افشار

 

شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است .    نادر شاه افشار

 

فتح هند افتخاری نبود برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطین اروپا را به بردگی می گرفتم . که آنهم از جوانمردی و خوی ایرانی من بدور بود .   نادر شاه افشار

 

کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است .     نادر شاه افشار

 

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است . نادر شاه افشار

 

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم .      نادر شاه افشار

 

برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم .

نادر شاه افشار

 

گاهی سکوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهای خودش نیز به عقب می نشاند .   نادر شاه افشار

 

کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند انتقام از خراب کننده و ندای از درونم می گفت برخیز ایران تو را فراخوانده است و برخواستم .     نادر شاه افشار

آری ودیگر هیچ .....

+ نوشته شده در  شنبه 1390/08/14ساعت 12:9  توسط سوشیانت  | 

آیا میدانید؟؟

"ایستاده بمیریدبهتراست تاروی زانوهایتان زندگی کنید" آیا میدانید این جمله ی کوروش بزرگ است ولی در روزنامه ی خراسان به نام یک ایرانی به ثبت رسیده؟

آیا میدانید حذف بخش "هخامنش "ازکتاب تاریخ مدارس به تصویب رسیدو فرزندان ما دیگرنام کوروش وداریوش رانخواهند شنید؟

آیا میدانید " ۷ آبان " روزجهانی "کوروش بزرگ" است واینروز ازتقویم ایران حذف شده؟

آیا میدانید رئیس مجلس شورای اسلامی ایرانیان قبل از اسلام را وحشی معرفی کرده؟

+ نوشته شده در  شنبه 1390/08/07ساعت 18:3  توسط سوشیانت  | 

ازخیام آموز اخلاص عمل

می خوردن وشادبودن آئین من است ***فارغ بودن زکفرودین،دین من است

گفتم به عروس دهرکابین تو چیست *** گفتا دل خرم تو کابین من است

غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری (زادهٔ ۲۸اردیبهشت ۴۲۷ خورشیدی در نیشابور - درگذشت ۱۲اذر۵۱۰ خورشیدی در نیشابور)به خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النیسابوری هم نامیده شده‌است، فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی سرای دوره ی سلجوقی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و لقبش «حجةالحق» بوده‌است؛ولی آوازهٔ وی بیشتر به واسطهٔ نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. افزون بر آن‌که رباعیات خیام را به اغلب زبان‌های زنده ترجمه نموده‌اند، که مایهٔ شهرت بیشتر وی در مغرب‌زمین گردیده‌است.

شماری از تذکره نویسان، خیام را شاگرد ابن سیناو شماری نیز وی را شاگرد امام فوق نیشابور خوانده‌اند.هر چند قول مبنی بر این که خیام شاگرد ابن سینا بوده‌است، بسیار بعید می‌نماید. چون از لحاظ زمانی با هم تفاوت زیادی داشته‌اند. خیام در جایی ابن سینا را استاد خود می‌داند اما این استادی ابن سینا، جنبهٔ معنوی دارد.

"من انوقت در کلاس هفتم بودم.شاید۱۴سال بیشترنداشتم.چرا؟برای اینکه درمدرسه اینجا وانجاباشاگردان می نشستیم ومیگفتیم این خدایی که میگویند، قابل اثبات نیست و دروغ است.با انکه برای به راه راست اوردن من برپاهایم شلاق زدند،امابه روی خودنیاوردم حتی دردخودرا پنهان کردم وپس ازتنبیه ازایوان مدرسه به پایین چستم وبه خانه رفتم.دراینجابود که من درد دروغگویی دیگران راکشیدم والان که سنم به۲۱میرسد کتابی به اسم"خیام وان دروغ دلاویز" را دستم میدهند.من نیزان رایکسره خواندم وبا"حاج رجب"قهرمان داستان به بهشت رفتم.بهشتی که جزئی ازیک شبکه عظیم دروغ است."

من خودم به قول مسلمونا مرجع تقلیدم خیام .حالااگرمیخوای  "بهشت وجهنم " و "خدا" را اززبان  "خیام " بشناسی این کتاب رابهتون پیشنهاد میکنم:(نظریادت نره)

"خیام وآن دروغ دلاویز"

گفتم گوشه ای از رباعیات خیام رو واسه بهتر شناختنش بذارم بد نباشه:

رباعیات خیام

چهره ی جهانی خیام:

در جهان خیام به عنوان یک شاعر، ریاضیدان و اخترشناس شناخته شده‌است. هرچند که اوج شناخت جهان از خیام را می‌توان پس از ترجمه شعرهای وی به وسیله ادواردفیتزجرالد دانست. این در حالی است که بسیاری از پژوهشگران شماری از شعرهای ترجمه‌شده به وسیله فیتزجرالد را سروده خیام نمی‌دانند و این خود سبب تفاوت‌هایی در شناخت خیام در نگاه ایرانی‌ها و غربی‌ها شده‌است.

تندیس خیام در بخارست، پایتخت رومانی

                                                 نامگذاری به نام خیام:

یکی از حفره های ماه به افتخار خیام «عمر خیام» نامیده شده‌است.

 سیارکی در سال ۱۹۸۰به نام وی نامگذاری شد.(سیارک۳۰۹۵)

در تونس هتلی به نام خیام ساخته شده‌است.

در فرانسه و مصر شراب به نام خیام تولید می‌شود.

نام یکی از ایستگاه‌های قطار که فاجعه ی قطارنیشابور در آن‌جا رخ داد نامش خیام بود.

 خیام نیشابوری در شهرتهران واقع درمنطقه ی ۱۲شهرداری به نام عمر خیام نام‌گذاری شده‌است.

در سال ۱۸۹۲ م. «انجمن عمر خیام» در لندن توسط گروهی از دانشمندان و ادیبان و روزنامه‌داران بنیانگذاری شد. این انجمن تا سال ۱۸۹۳ م. سه مراسم بزرگداشت برای خیّام برگزار کرد. در این انجمن‌ها اشعار زیادی در مدح خیام خوانده شد که که اعضای انجمن سروده بودند. همچنین دو عدد بوته گل سرخ بر مزار ادوارد فیتزجرالد مترجم رباعیات عمرخیام قرارداده شد که بر سرلوحه آن این طور نوشته شده بود: این بوته گل سرخ در باغ کیو پرورده شده و تخم آن را سیمپسن از مزار عمرخیام در نیشابور آورده و بدست چندین تن از هواداران ادوارد فیتزجرالد ازجانب انجمن عمرخیام غرس شده.

در نیشابور :

 میدان خیام یکی از میدان‌های شهری در نیشابور به نام خیام نامگذاری شده.در میان این میدان بنای آرامگاه اولیه عمر خیام قرار داده شده‌است. 

خیابان خیام یکی از خیابان‌های شهر نیشابور واقع در شهرک فرهنگیان است که به نام عمر خیام نام‌گذاری شده‌است.

شهرک صنعتی خیام در نزدیکی نیشابور به نام خیام نامگذاری شده‌است.

دبیرستان خیام یکی از مدرسه‌های قدیمی نیشابور خیام نامگذاری شده .

افلاک نمای خیام و پژوهشکده ی ستاره شناسی نیشابور

خانه ی ریاضیات خیام (برگرفته از تخصص ریاضی خیام) در نیشابور به نام وی است.

 در داستان ها:

عمرخیام، فیلمی آمریکایی ساخته ۱۹۵۶  "ولی ایران؟!!...."

میراث دار:افسانه ی عمرخیام، فیلمی آمریکایی ساخته سال ۲۰۰۵

در یکی از رمان‌های ایرانی به نام خیام و آن دروغ دلاویز(نوشته هوشنگ معین‌زاده)، روح خیام نقشی محوری دارد.

وی شخصیت اصلی رمان سمرقند نوشته امین معلوف است.

خیام یکی از شخصیت‌های داستان «معصومه شیرازی» اثر محــمد علی جمال زاده است (رجوع شود به کتاب معصومه شیرازی)

وی یکی از موضوعات بحث میان دو تن از شخصیت‌های رمان گرگ دریا نوشته جک لندن است.

ناکرده گنه در این جهان کیست بگو! **** آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو!
من بد کنم و تو بد مکافات دهی     **** پس فرق میان من و تو چیست بگو!

نامت همیشه سرافراز

 آرامگاه خیام

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/08/04ساعت 13:44  توسط سوشیانت  | 

جنگ72ملت همه راعذر بنه***چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند

شاید باورکردنش سخت باشد اما افرادی وجود دارند که با دیدن تصاویری که بر روی اینترنت یا در نشریات خاصی تحت عنوان معجزات اسلام و الله منتشر میشوند متقاعد میشوند که الله حقیقت دارد و این "معجزات" نشانی بر حقانیت اسلام است. من واقعا نمیدانستم با این قضیه باید چگونه برخورد کرد، آیا باید آنرا به سخره گرفت یا تنها به ساده لوح بودن کسانی که از این راه به حقانیت اسلام پی میبرند تاسف خورد. اما به هرحال از آنجا که افراد بیشماری از من خواسته اند که پاسخی برای این دسته معجزات آماده کنم تصمیم بر آن گرفتم که توضیحاتی در این زمینه ارائه دهم، هرچند ممکن است این اباطیل اساساً ارزش وقت گذاشتن نداشته باشند اما برای مبارزه با خرافات متاسفانه باید تا این حد مسائل مضحک را نیز جدی گرفت.

در این نوشتار به چند مورد از این ادعاها خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که تصاویر مشابهی برای سایر ادیان نیز وجود دارد، لذا نمیتوان این اتفاقها را که تنها به دلیل خواسته اندیشی مسلمانان جدی گرفته شده اند جدی گرفت و آنها را سندی برای حقانیت اسلام دانست.

معجرات الله

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/07/24ساعت 11:16  توسط سوشیانت  |